Novas por contido

A CIG esixe a dimisión do xefe Territorial, da xefa de Coordinación Administrativa e do xefe de Orientación e Promoción Profesional.

Dende que “Traballo” caeu baixo o paraugas da consellería de Economía, hai un enorme desinterese e desidia na xefatura territorial de Pontevedra, como amosan os seguintes feitos:

a) Desmantelamento do Centro Integrado de Formación Profesional de Coia. A incapacidade da Xefatura Territorial de proceder á cobertura das vacantes provocou un feito gravísimo que nunca ata o de agora acontecera: a suspensión de cinco cursos de formación pola falta de persoal funcionario que puidese tramitar as matrículas e a selección do alumnado. Situación que podería resolverse co chamamento ás listas de substitución tal como a CIG xa lle esixiu ao xefe territorial cando denunciara a carencia de funcionarios para dar resposta ás competencias deste centro. En contraposición, non tiveron dificultades para contratar cinco gardas de seguridade diarios mediante a contratación dun servizo externo.

b) Non se dota de persoal ás oficinas de emprego nos casos de enfermidade, comisións de servizo, vacantes.. Exemplos: oficina de Navia, da Cañiza, do Porriño, de Caldas de Reis, de Cambados..
Nas oficinas de emprego de Cambados e Caldas de Reis non se intenta chamar de listas para cubrir os postos de Administración Xeral a pesares de que non se ocupan en comisión de servizo unha e outra vez.
A situación da OE de Navia resulta alarmante: dispón de menos persoal e menos xefaturas que outras oficinas comparadas. Non se dotan nin por listas nin por comisión de servizo as vacantes ou as ausencias por comisión de servizos. Este pasado luns houbo que atender a 300 demandantes de emprego nunhas condición de total precariedade.

c) Os servizos de mediación, arbitraxe e conciliación, tanto de Vigo como de Pontevedra, continúan sen persoal de administración e de letrados conciliadores, a pesares da inxente carga de traballo que desenvolven e a que teñen moitos menos efectivos que no resto do País na RPT.

d) As comisións de servizo, que se conceden sempre ás mesmas persoas (ou en virtude de méritos familiares), incumpríndose a máxima de promover preferentemente ao persoal funcionario da propia unidade do posto de traballo. Isto provoca un enorme malestar e máis cando levamos dous anos e medio sen o concurso xeral de traslados.

e) A oficina de emprego de Cangas e a de Ponteareas, despois de moitos anos e de continuas promesas, seguen nas mesmas instalacións, en condicións de inhabitabilidade.

Esta continua desidia coa área de traballo que non é así con todo o referido aos intereses que promoven as grandes eléctricas, principalmente, FENOSA, fai que a CIG esixa a dimisión deste órgano directivo diante da súa incompetencia manifestada reiteradamente.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...