Novas por contido

No DOG Núm. 179 Venres, 20 de setembro de 2019 publícase a RESOLUCIÓN do 12 de setembro de 2019 pola que se convocan actividades de formación continua en materia de igualdade e violencia de xénero para o persoal ao servizo das administracións territoriais, institucionais e entes públicos instrumentais do sector público da comunidade autónoma, así como do persoal da Administración de xustiza de Galicia e de administración e servizos (PAS) das tres universidades galegas.

Poderán participar nas accións formativas o persoal ao servizo da Administración pública da Comunidade Autónoma, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional e da Administración de xustiza de Galicia, das entidades locais e da administración e servizos (PAS) das tres universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo), que se encontren en situación de servizo activo, permiso por maternidade ou paternidade, adopción ou acollemento ou excedencia polo coidado dun/dunha fillo/a ou dun/ha familiar e que reúnan os requisitos establecidos nesta convocatoria e para cada un dos casos no anexo II.

O prazo de presentación de solicitudes será de oito días a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia.

As solicitudes de participación nas actividades formativas só poderán realizarse mediante o formulario de matrícula telemática dispoñible no enderezo https://egap.xunta.gal/matricula desde as 8.00 horas da data de inicio do prazo de presentación de solicitudes ata as 23.55 horas da data de finalización.  O número máximo de cursos que se poden solicitar durante o prazo de presentación de solicitudes limítase a tres.

Código

Denominación

Prazas

Horas

Cualificación

Destinatarios

Modalidade Localidade

Datas e horario

Data e hora do exame

FC19167

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administracións xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Santiago de Compostela

11, 12, 13 e 14 de novembro de 16.30 a 20.00 h

18 e 19 de novembro de 16.30 a 19.30 h

19.11.2019
ás 18.30 h

FC19167

Básico en igualdade e prevención e loita contra a violencia de xénero

25

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administracións xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional.

Presencial

Vigo

21, 22, 23 e 24 de outubro de 16.30 a 20.00 h

28 e 29 de outubro 16.30 a 19.30 h

29.10.2019
ás 18.30 h

FC19168

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 7.10.2019 ao 28.10.2019

31.10.2019
ás 12.00 h

FC19168

Formación básica en igualdade de xénero nas administracións públicas

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 31.10.2019 ao 20.11.2019

25.11.2019
ás 12.00 h

FC19169

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 24.10.2019 ao 14.11.2019

19.11.2019
ás 13.00 h

FC19169

Formación básica para a sensibilización e prevención da violencia de xénero

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 31.10.2019 ao 20.11.2019

25.11.2019
ás 11.00 h

FC19170

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 10.10.2019 ao 30.10.2019

4.11.2019
ás 12.00 h

FC19170

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 24.10.2019 ao 14.11.2019

19.11.2019
ás 12.00 h

FC19170

Sexting, sextorsión, violencia de xénero dixital

50

20

Aproveitamento

Persoal ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, das entidades públicas instrumentais e da Administración institucional; das entidades locais; da Administración de xustiza e persoal de administración e servizos (PAS) das universidades do Sistema Universitario de Galicia (UDC, USC e UVigo).

Teleformación

Do 31.10.2019 ao 21.11.2019

25.11.2019
ás 9.00 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

A Coruña

4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 novembro de 16.30 a 19.30 h

13.11.2019
ás 18.30 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

22

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Ferrol

21, 22, 23, 24, 28, 29 e 30 de outubro de 16.30 a 19.30 h

30.10.2019
ás 18.30 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Lugo

7, 9, 14, 16, 18, 21 e 23 de outubro de 16.30 a 19.30 h

23.10.2019
ás 18.30 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Ourense

28 e 30 de outubro de 16.30 a 20.00 h

4, 6, 13 e 18 de novembro de 16.30 a 20.00 h

18.11.2019
ás 19.00 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Pontevedra

18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de novembro de 16.30 a 19.30 h

27.11.2019
ás 18.30 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

7, 8, 9, 10, 14, 15 e 16 de outubro de 16.30 a 19.30 h

16.10.2019
ás 18.30 h

FX19036

Atención integral en violencia de xénero

29

21

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as e traballadores/as sociais que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Vigo

18, 19, 20, 21, 25, 26 e 27 de novembro de16.30 a 19.30 h

27.11.2019
ás 18.30 h

FX19037

Violencia de xénero desde a perspectiva socioasistencial

30

20

Aproveitamento

Empregados/as públicos/as e membros das bolsas de interinos/as dos corpos de médicos/as forenses, xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, psicólogos/as, traballadores/as sociais e educadores/as que presten servizos na Administración de xustiza de Galicia.

Presencial

Santiago de Compostela

21, 22, 23 e 28 de outubro de 16.30 a 20.00 h

29 e 30 de outubro de 16.30 a 19.30 h

30.10.2019
ás 18.30 h