Novas por contido

Proceso de formación de acceso dos axentes facultativos ambientais e forestais á nova escala de axentes técnicos en xestión medioambiental.

Despois de anos de espera e negociacións, o día 4 de outubro de 2019 foi asinada unha addenda ao acordo de colaboración de 16 de marzo de 2017 subscrito entre as consellerías de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio; de Educación, Universidade e Formación Profesional e de Medio Rural para nunha oferta específica de ensinanzas  do CS de Xestión Forestal e do Medio Natural en réxime para as persoas adultas en modalidade semipresencial e a distancia no CIFP A Granxa e no IES de Arzúa.
Con esta finalidade, ábrese un prazo de solicitudes de matrícula que rematará ás 13 horas do día 14 de outubro de 2019.
As solicitudes realizaranse mediante un formulario web ao que se accede na URL:
http://www.edu.xunta.es/fp/node/15546

Antes de escoller os módulos para os que quere solicitar matrícula, pode consultar a táboa de validacións de módulos mediante unidades de competencia (http://www.edu.xunta.es/fp/webfm_send/8493) e os itinerarios formativos recomendados.(http://www.edu.xunta.es/fp/itinerarios-adultos)

Para calquera dubida pódese chamar aos telf. 881 997 407-881 997 408 ou facer a consulta no enderezo electrónico: admisión.ciclos@edu.xunta.es

A matrícula final non poderá superar as 1000 horas.

A dirección de abaixo e para acceder a plataforma ca clave e mirar os módulos acreditados.
https://www.edu.xunta.es/acreditacion/ListSolInscricion.do

Estase tamén a negociar ca administración unha convocatoria de acreditación de competencias do CM Aproveitamento e conservación do medio natural para que todo os compañeiros podan acceder o ciclo superior.