Novas por contido

Resumo dos avances da denuncia presentada ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social co obxetivo de verificar si se cumpre a normativa de Prevención de Riscos Laborais no Servizo de Conservación da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.

O pasado 20 de decembro as organizacións sindicais fomos citadas ante a Inspección de Traballo e Seguridade Social nas oficinas da Coruña para tratar os seguintes temas:

 

  • Avaliación de Riscos Laborais para as tarefas de campo na Conservación da Natureza: A Consellería presentou un novo documento no que ainda se esta a traballar para a súa mellora. Este documento foi entregado a todo o persoal que realiza tarefas de campo.

 

  • Protocolo en situación de embarazo o lactación, indicando as traballadoras cal é o procedemento a seguir para comunicar o seu estado coa correspondente obriga da protección da maternidade.

 

  • Entrega de roupa de traballo – EPI: despois de moitos anos loitando pola entrega de roupa de traballo, no orzamento da Xunta para o ano 2020 aparecen 729.690€ máis IVE para a Consellería de Medio Rural e 280.335€ para a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, e unha memoria económico-financeira para os vindeiros anos ata 2023.

 

  • Radios Tetra: a CIG leva dende que se implantou este sistema de radio manifestando que o boton de emerxencias tal e coma esta diseñado non funciona. Dende a consellería comprometéronse a que sexa operativo en breve.

Dende a CIG seguimos a traballar pola seguridade e benestar de todos os traballadores e traballadoras.