Novas por contido

No matadoiro de Macomusa, en Nigrán, prestan servizo dous funcionarios/as da escala de veterinarios/as. Pero Macomusa anunciou o seu peche. Que ten pensado facer Sanidade co persoal funcionario alí destinado?

A Lei do emprego público de Galiza establece o dereito á negociación colectiva e á representación do persoal ao servizo das administracións públicas, e concreta a representación na Xunta de Persoal, órgano unitario de representación do persoal funcionario. A LEPG recoñece unha serie de competencias a este respecto, como son: recibir información sobre a política de persoal, emitir informe sobre o traslado de instalacións ou revisión dos sistemas de organización, etc.

O peche de Macomusa semella ser un feito, pero a Xefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra non tivo a ben dirixirse á Xunta de Persoal para informar sobre a situación e negociar as condicións de reubicación do persoal afectado.

A proposta da CIG, a Xunta de Persoal acordou dirixirse a Sanidade para lembrarlles a súa obriga e esixir que cumpran.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...