Novas por contido

Está previsto o día 28 de febreiro a publicación no DOG de:

- Listas provisionais de actualización dos méritos 2019.

- Apertura de listas para novas inclusións e listado das que pechan.

En canto as listas pechadas só se permiten inscricións con nota de exame ou tempo traballado na categoría.

Este ano o prazo de novas inclusións será do 1 de marzo ao 30 de abril trala modificación do Decreto de Listas.