Novas por contido

No DOG do luns 13 de abril de 2020 sae publicada a RESOLUCIÓN do 31 de marzo de 2020, conxunta da Dirección Xeral da Función Pública da Consellería de Facenda e da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, pola que se declaran actuacións administrativas automatizadas.

Diante das dúbidas xeradas con esta Resolución, dende a CIG puxémonos en contacto con Función Pública. Unha vez feita a consulta, transmitimos as seguintes aclaracións

  • O novo sistema de chamamentos electrónicos implementarase de xeito progresivo comenzando por categorías nas que hai poucas persoas inscritas e, deste xeito, ir comprobando o correcto funcionamento do programa 
  • Despois do verán e unha vez comprobado que o programa funciona correctamente, aplicarase de xeito xeneralizado para os chamamentos de listas.


COMO FUNCIONA?

Para poder ser chamado electronicamente hai que darse de alta no sistema notifica.gal. Para isto é preciso dispor do sistema de identificación Chave 365 ou dun certificado dixital. Unha vez dado de alta o procedemento será o seguinte:

  • A persoa integrante nunha lista recibirá un SMS no seu teléfono móbil cunha ligazón a través da cal entrará directamente na aplicación informática sen necesidade de identificarse en cada chamamento coa Chave 365 ou cun certificado dixital.
  • Dende esta aplicación, a persoa integrante da lista poderá efectuar tódolos trámites precisos en relación co chamamento sen ter que presentarse fisicamente nunha oficina da Administración.