Novas por contido

O Consorcio, por libre, como sempre. Dálle igual pasar por riba da Constitución e da Lei e Emprego Público

A Comisión de listas do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar (CGSIB), adoptou a decisión unilateral de modificar as bases das listas de contratación en canto á notificación dos chamamentos, que pasa a ser exclusivamente a través do sistema notifica.gal. Esta decisión non foi nin negociada nin comunicada á representación sindical.

A CIG enviou escrito ao director xeral de Función Pública esixindo a revogación da referida decisión da Comisión de listas, e reiteramos unha vez máis que:

  1. As listas de contratación do CGSIB non cumpren cos preceptos constitucionais de publicidade e transparencia.
  2. Os ámbitos de chamamentos son provinciais, polo que o persoal chamado ten que aceptar contratos cunhas distancias do seu domicilio que non lles permiten conciliar a súa vida persoal e laboral e, a maior parte deles, no ámbito rural e sen transporte público. Por outro lado os contratos precarios que se lles ofertan non lles permiten, en moitos casos, cubrir os desprazamentos e/ou aloxamento.

  3. A Comisión de Seguimento de listas do Consorcio non ten presenza nin control sindical.

  4. Adóptanse acordos unilaterais claramente lesivos para o persoal substituto.

Dende a CIG esiximos a revogación deste Acordo e a transparencia e publicidade nas listas de contratación do Consorcio, mentras non estean integradas nas da Xunta, segundo o Decreto 37/2006, do 2 de marzo.

TRANSPARENCIA NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN XA!!