Novas por contido

O día 29 de xuño rexistramos un escrito onde se recollen diferentes erros das novas aplicacións CORWEB e CORPRI, desenvolvidas e promovidas pola Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia.

Algúns dos erros detectados son:

  • falta de tempo de adaptación para o uso das aplicacións,
  • falta de formación,
  • falta de previsión nos accesos directos dos visores necesarios para cumprimentar os diferentes partes dos informes,
  • non ter en conta a normativa existente en canto o uso do NIP por parte dos Axentes,
  • a inclusión de varias referencia catastrais no mesmo expediente o que dificulta o seu informe, etc.

Estas aplicacións impoñen a obriga de presentar de xeito telemático todas as solicitudes de aproveitamentos, sin medidas nin tempo para a súa adaptación, limitan o acceso ás persoas usuarias ao servizo publico ademais de dificultar o control polo persoal axente e técnico dos aproveitamentos forestais.

Por todo isto, a CIG solicitou por escrito que se corrixan as disfuncións detectadas e se cre un grupo de traballo para facer seguimento da posta en marcha das aplicacións.