Novas por contido

Carreira profesional

Polo Acordo de concertación, no segundo semestre do 2020 tiñan que publicar a convocatoria para que aquelas persoas que teñan recoñecido o grao I e conten cunha antigüidade de 11 anos poidan solicitar o encadramento no grao II. Estamos en novembro e non hai novidades. O director xeral di que non pode comentar nada ata falar con Orzamentos.

Concurso de traslados (corpos xerais e veterinarios/as)

- Volvimos a demandar información da situación do concurso de traslados de corpos xerais. Como aconteceu na xuntanza da semana pasada, o director xeral non di nada e escúdase en que está pendente de que lle envíen información a el.

- Preguntamos polo concurso de traslados de persoal veterinario. En xaneiro enviáronnos un borrador da convocatoria ao que presentamos alegacións. Dende entón non se soubo nada máis. O persoal de novo ingreso xa tomou posesión provisional, e non pode ser que estean nesa situación durante anos. Así que queremos que se retome o concurso. O DXFP explica que daquelas (xaneiro-febreiro), unha das consellerías pretendía amortizar moitos postos e modificar a RPT, o que paralizou o proceso. Por outra referencia que fixo posteriormente, podería ser a DX de Saúde Pública.

Elección de destinos

- Corpos xerais: van convocar unha xuntanza para fixar criterios polos postos de corpos xerais A1, A2 e C2 de libre e promoción interna. A elección sería en novembro.

- Gardacostas: para novembro terían a elección de destino definitivo. 

Procesos selectivos cos tribunais constituídos e pendentes do primeiro exame

Trasladamos un ruxe-ruxe que anda a circular segundo o cal as autoridades sanitarias pronunciáronse en contra de facer procesos de máis de 1000 persoas, polo que pedimos información. O DXFP nega tal información e manifesta que están en contacto permanente con Sanidade avaliando a situación.

Problemas no acceso a centros de traballo

Denunciamos que delegados/as sindicais da CIG están a ter problemas para acceder a determinadas instalacións da Xunta. Mencionamos casos como Atriga-Ourense, San Caetano ou algún centro de ensino. O DXFP comprométese a interesarse polo asunto e dar resposta.