Novas por contido

A CIG, xuntamente coas restantes organizacións sindicais,, sempre instaron de Función Pública que para a cobertura das vacantes de persoal laboral houbese un criterio unificador para todas as consellerías, de xeito que, en primeiro lugar, se ofertasen en adscrición temporal, posteriormente en traballos de superior categoría e, por último, se recorrese ás listas de contratación temporal.

As adscricións e as superiores categorías posibilítanlle ao persoal laboral superar, minimamente, a parálise na convocatoria dos concursos de traslados e dos procesos selectivos de promoción interna.

A Consellería de Política Social convocou neste ano, en adscrición e superior categoría, as vacantes da direccións dos centros sociocomunitarios de Tui, Corcubión, Santa Comba, Mondoñedo.... Sen embargo, para a cobertura da vacante do dirección do Centro Sociocomunitario de Bouzas, a Xefatura Territorial de Vigo de Política Social obviou este criterio xeral; saltouse a oferta en adscrición e superior categoría e ofertou a vacante ás listas de contratación temporal.

Curiosamente, a persoa que ocupaba o 1º lugar para o chamamento da lista de vacantes é moi coñecida dos altos cargos do PP que viñeron ocupando postos de delegadas territoriais da Xunta de Galiza en Vigo, tanto de Lucía Molares como de Corina Porro; máis aínda, esta última foi convidada ao casorio da contratada.

Ás listas de contratación son públicas e todos coñecemos como está a orde de prelación. Polo tanto, quen ten mando en praza pode saltarse o criterio de adscrición e superior categoría e caciquear cos contratos de traballo.

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...