Novas por contido

No DOG do 16 de decembro de 2020 sae publicado o prazo de presentación de solicitudes para a segunda actividade no ano 2021. Poden solicitar o pase á segunda actividade as traballadoras e traballadores fixos e temporais das categorías de bombeiros/as forestais que fagan ou teñan feitos xa no ano 2021 os 60 anos de idade, que non estean acollidos á xubilación parcial e que se comprometan a xubilarse á idade legalmente establecida ou, de seren maiores de 65 anos, no prazo dun ano despois de concedida a segunda actividade.

Para os efectos do pase á segunda actividade, as persoas interesadas terán que solicitar no modelo do anexo II os postos de traballo que figuran no anexo I dese anuncio dos centros situados dentro da súa comarca de adscrición. De non haber postos dentro da súa comarca, poderán solicitar simplemente o pase á segunda actividade para realizar tarefas preventivas ou de apoio loxístico ao Servizo de Prevención e Defensa contra
Incendios Forestais sen vinculación directa á extinción de incendios, ben que tamén poderán pedir voluntariamente postos do referido anexo situados noutras localidades e, mesmo, adscrición a comarcas ou distritos distintos daquel en que prestan servizos.

As solicitudes (anexo II) deberán ir acompañadas do compromiso de xubilación (anexo III) e remitiránselle á Consellería do Medio Rural, que será a competente para realizar a proposta de adscrición a segunda actividade á Dirección Xeral da Función Pública, que é a competente para resolver todas as solicitudes presentadas.

Para os efectos de resolver as adscricións á segunda actividade, terá preferencia quen teña destino definitivo no mesmo ámbito, a seguir quen teñan destino provisional e, por último, quen teña o destino definitivo noutro ámbito. No caso de empate dentro das persoas integrantes de cada un dos tres grupos sinalados anteriormente, terá preferencia na localidade quen teña máis antigüidade e, se persiste o empate, resolverase a prol de quen teña maior idade.

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...