Novas por contido

O día 17 de decembro de 2020 reuniuse a Comisión de Seguimento do Acordo dos Axentes Ambientais/Forestais para a sua constitución.

A maiores da constitución da comisión, tratáronse os seguintes asuntos:

  • Solicitase o pase á segunda actividade do persoal que teña feitos os 60 anos. No primeiro trimestre do ano 2021 enviarán borrador de acordo de 2 ª actividade ás organizacións sindicais para que estea resolto antes da campaña do 2021.

  • Solicítase a negociación das condicións de traballo dos compañeiros e compañeiras que están a traballar no Parque Nacional Illas Atlánticas. No primeiro trimestre iniciaranse as negociacións para ter rematado nese mesmo ano.

  • Solicítase a creación dun grupo de traballo para elaborar o regulamento de funcións da nova escala de axentes técnicos en xestión ambiental.

  • Orde de horarios. Solicitase que manden uns cadrantes homoxéneos para toda Galiza e se envíen a comisión de seguimento para revisalos. O director xeral de Función Pública solicita que se envíen as propostas por escrito cos erros detectados. E nos meses de xaneiro ou febreiro teremos unha segunda reunión para para tratar os detalles da orden.

  • Coeficientes redutores. A consellería de Facenda enviou varios escritos ao Ministerio para solicitar que se incluíran na lexislación do Estado.

  • Pídese un terceiro mes de período extraordinario en MA para poder atender a vixilancia de caza e Pesca. Insistese que é necesario regular o horario nocturno para poder atender o furtivismo.

  • Solicitase unhas instrucións claras para a certificación de produtividade e dietas homoxénea en toda Galiza. 

  • Solicitase a modificación da rpt de Medio Rural para adaptar os niveis actuais, solicítase que se o persoal de Lourizán se lle aplique a suba de niveis.

Outras novas recentes

Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...