Novas por contido

A disposición adicional terceira da Lei 4/2021, do 28 de xaneiro, de medidas fiscais e administrativas publicada no DOG do 29 de xaneiro, vén de modificar, con carácter temporal, o Decreto 37/2006 de listas de contratación nos seguintes termos:

  • O período de penalización nas listas para o nomeamento de persoal interino para o desempeño con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario e a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia terá unha duración de seis meses (antes era dun ano).

  • A solicitude de reincorporación formulada polas persoas integrantes das listas que solicitasen previamente a suspensión das citacións, por non estaren prestando servizos a través delas, producirá efectos ao día seguinte ao da súa presentación (antes era aos 10 días).

  • Estas modificacións estarán vixentes en tanto se manteña a declaración de situación de emerxencia sanitaria de interese galego efectuada polo Acordo do Consello da Xunta do 13 de marzo de 2020.

Por outra banda, da Comisión de Listas de Contratación comunicáronnos que a finais do vindeiro mes de febreiro publicarase a actualización de méritos e a resolución de apertura de listas, así como que poderanse presentar solicitudes electrónicas a partir do 1 de marzo.