Novas por contido

Dende a CIG seguimos a esixir protección e seguridade para o persoal de Política Social.

- Petición da Covid-19 como Enfermidade Profesional para todo o persoal: Ante a publicación do RDL 3/2021, do 2 de febreiro que recolle medidas relacionadas coa consideración da Covid-19 como enfermidade profesional, a CIG demanda á Administración a súa implicación para que esta sexa recoñecida como tal para todo o persoal de todos os centros da Consellería, ao que nos contestan que estudarán o tema, xa que o documento é moi recente e non está revisado a fondo.

- Avaliacións de riscos: Pídese unha nova avaliación do risco biolóxico nos centros de traballo, adaptada a nova normativa estatal, unha vez modificado o anexo II do RD 664/1997 o 10 de decembro de 2020, onde se inclúe ao SARS-Cov-2 nunha categoría de risco máis elevada, ao que nos contestan que xa están traballando no tema, tanto nos centros dependentes das xefaturas como nos do Consorcio, pero leva o seu tempo.
Seguimos esixindo máscaras Ffp2 para todos aqueles casos onde non é posible manter as distancias de seguridade cos usuarios, e cando estes non teñen a obrigatoriedade de usar máscaras, ao que seguen facendo caso omiso e seguirán guiándose polas indicacións existentes.
Reclámase a dotación de máscaras nos centros Quérote que non hai, quedaron pendentes de mirar o tema.

- Avaliación de riscos psicosociais: Pídese avaliación de riscos psicosociais para un centro da provincia de Pontevedra, e para os centros onde se concentraron os casos positivos. Acórdase facer a petición para o centro de Pontevedra e o resto estudarán o tema.

- Uniformidade Consorcio: Estase a entregar a uniformidade correspondente ao ano 2020 e xestionando a do 2021, pero non teñen intención de entregar a que quedou pendente de anos anteriores a pesar das nosas demandas. O persoal que fai substitucións non ten uniformidade en moitas ocasións, pero escúdanse dando datos que desvían a atención do problema principal.

- Plan de vacinación e cribados: A CIG protesta pola presa e falta de información que houbo con todo o proceso de vacinación. Houbo persoal que non se vacinou pendente de consello facultativo previo, que debido as presas non obtiveron a tempo. A Administración pide desculpas, pero venlles así implantado de Sanidade, non teñen marxe de actuación, e no tocante ao persoal que quedou sen vacinar haberá máis opcións para vacinarse.
En canto á realización de probas de antíxenos reitéraselles que non é función do servizo de enfermería dos centros de Política Social, que como sigan sobrecargando así a este colectivo van quedar sen os poucos que teñen, cuestión que non negan pero que foi unha decisión adoptada pola Secretaría Xeral debido a necesidade da realización das probas e a falta de persoal para facelo, polo que non teñen pensado adoptar medidas.
A CIG demanda, ante a obrigatoriedade de realización de cribados semanais en varios centros da Consellería, que estes se consideren a todos os efectos como xornada laboral, se houbese un accidente no desprazamento se considere como laboral, se proceda a devolución das horas invertidas e se paguen os custos. A Administración acorda estudar o tema coas Xefaturas Territoriais.

- Residencias privadas intervidas: Estase a mandar ao persoal da Xunta de Galicia a residencias privadas intervidas sen respectar os dereitos laborais do V Convenio Colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, non se respectan xornadas laborais, libranzas obrigatorias, non se lles ofrece material de protección,... e traballan en situacións críticas, polo que hai que dar solución urxente a esta problemática. Confirman facer todo o que está nas súas mans, que se lles transmita todas as incidencias que consideremos.

- Xestión CLONEGAL: Hai moitos produtos de desinfección, que non se usan, acumulados nos centros do Consorcio, incluso varios caducados, e séguense a recibir a máis. Contestan que están a traballar no problema, xa se deberían estar recollendo. Pediron aos centros que se elaborase unha listaxe coas necesidades periódicas de produtos para poder evitar isto no futuro.

- Protocolo Covid-19 en oficinas: Pídese unhas instrucións unánimes para poder aplicar en todas elas, xa que dependendo do responsable de departamento actuase de distinta maneira.

- Formación 2021: Pregúntase pola previsión do plan de formación para o ano 2021, ao que comunican que seguirán coa formación Covid, insistindo as direccións dos centros na entrega dos manuais existentes sobre este tema, así como a formación existente de anos anteriores na EGAP. Admiten propostas.

SEGUIREMOS INSISTINDO!!!!

Outras novas recentes

Xoves, 25 Novembro 2021

Ourense discriminada nas novas equipas para a valoración da dependencia de Política Social

Os servizos públicos de Ourense ninguneados de novo pola Xunta de Galicia. Ourense é a única provincia onde non se completan as equipas de reforzo para a valoración da dependencia da consellería de Politica Social Nas últimas semanas de outubro tivemos coñecemento de que se ían contratar uns equipos de reforzo para a valoración de dependencia, sin ningún tipo de negociación...
Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Mércores, 24 Novembro 2021

Mobilización en San Caetano contra a demora do concurso de traslados

Mobilizámonos contra a demora do concurso de traslados e a ineptitude da dirección xeral da Función Pública Arredor de 200 persoas, entre delegadas e persoal de servizos centrais, rodeamos este martes 23 de novembro, en manifestación, o edificio administrativo da Xunta de Galiza de San Caetano para esixir a dimisión do Director Xeral de Función Pública. É inadmisible a...