Novas por contido

A Dirección Xeral de Función Pública emitíu unha nota informativa coa previsión das datas e lugares de realización dos primeiros exercicios dunha serie de procesos selectivos que están paralizados por mor do covid-19.

A primeira previsión fixa o día 14 de marzo e Silleda como a data e lugar de realización dos seguintes primeiros exercicios:

  • A2-Fisioterapia (OEP-2018), ás 9h.
  • A2-Terapia ocupacional (OEP-2018), ás 9h.
  • II-020-Terapeuta ocupacional (OEP-2017), ás 9h.
  • A2-Enfermaría (OEP-2018), ás 16:30h.

O director xeral de Función Pública comprometeuse a avisar con antelación

Efectivamente, comprometérase a iso. Durante un tempo o compromiso era de avisar con un mes de antelación. Posteriormente rebaixou o compromiso a "un mes ou catro semanas".

Iso foi o que mantivo xuntanza tras xuntanza, e non cumpriu. Porque dende a data do anuncio (18 de febreiro) á data dos primeiros exercicios (14 de marzo), non van sequera catro semanas.

En diante teremos que pedirlle que xure ou prometa, que a palabra vaille perdendo valor.

Como andan as medidas de seguridade?

Segundo a nota informativa, contan coa autorización "provisional" da Dirección Xeral de Saúde Púlbica, que deberá ser confirmada pola autoridade sanitaria despois de que a DXFP solicite confirmación dez días antes do 14 de marzo.

O mesmo día 18, Función Pública emitiu outra nota informativa, sobre "normas COVID para o desenvolvemento das probas dos procesos selectivos". Despois de lela, temos dúbidas:

  • Chama a atención que sigan a facer moito fincapé no contaxio por contacto directo e pouco por aerosois.

  • A ventilación, fundamental en espazos pechados, ocupa un só parágrafo no protocolo e resulta claramente insuficiente: en probas de máis de 2h abren as portas dos pabellóns... 15 míseros minutos!!?

  • En aulas só di que a ventilación será "manual" pero non obriga a abrir as fiestras todo o tempo nin indica a frecuencia de ventilación; tampouco fala de superficie en m2 dos 'pabellóns' nin das 'aulas' para calcular a necesidade de renovación do aire. Non estaría de máis que contasen con medidores de dioxido de carbono.

  • E logo o cachondeo das máscaras: simplemente esixen máscara. Non se pode deixar á vontade da xente a máscara que vai levar, deberíalla facilitar FP. Haberá xente que leve máscaras sen homologar, hixiénicas, cirúrxicas, de diferentes tipos, FP2, con ou sen ponte nasal, ou máscaras que xa son da familia pola cantidade de horas de uso que teñen polo que perderon a efectividade. Como contrapunto, o protocolo das probas CELGA esixía específicamente máscara cirúrxica ou FP2 homologadas, nunca de tea nin hixiénicas, e no caso de dúbida a organización proporcionaría máscara cirúrxica ás persoas asistentes.

Presentarse a un exame, ser membro do tribunal ou colaborador, non pode implicar unha exposición a un risco maior da necesaria baixo un protocolo discutible.