Novas por contido

Estamos convocados a unha Mesa Xeral de Negociación de Empregados Públicos o mércores 9 de xuño, na que se van tratar os seguintes asuntos:

  • RPT de Medio Rural. Descargar
  • Procedemento de integración como persoal laboral da Xunta do persoal laboral fixo do Consello Económico e Social de Galiza (CES). Descargar
  • Procedemento para o nomeamento como persoal funcionario do persoal laboral fixo que superou os procesos de funcionarización. Descargar
  • RPT de funcionarización. Descargar 
  • Bases comúns dos procesos selectivos para o ingreso na Administración Xeral. Descargar
  • Orde que regula o nomeamento de persoal interino de prazas reservadas a funcionarios e a contratación temporal de persoal laboral. Descargar
  • Decreto de desenvolvemento da Lei 5/2021 de impulso demográfico de Galiza, no relativo a flexibilidade horaria por conciliación familiar. Descargar

Se queres aportar algo, contacta coa CIG.

Outras novas recentes

Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...