Novas por contido

 

Diante da oficina, na Av. de Rosalía de Castro, ás 11:00 h, os días 21 e 27 de setembro

MUFACE ten anunciado o peche da oficina que ten en Santiago o vindeiro 30 de setembro, deixando sen atención directa a todos os mutualistas do sur da provincia da Coruña. Son milleiros de persoas as que veñen sendo atendidas na oficina de Compostela para realizar persoalmente diversos trámites. Por iso a Área Pública da CIG convoca concentracións para os días 21 e 27 de setembro, ás 11:00 horas.

A Área Pública da CIG vai loitar por manter esta oficina aberta para que atenda de forma presencial ás persoas mutualistas e ás súas familias a xa ten solicitada unha entrevista co director provincial para ver de reverter a decisión do peche. Advirte que hai miles de persoas afectadas que dependen desta oficina, persoal da administración xeral da Xunta de Galiza, o persoal de primaria e secundaria do ensino público, o profesorado universitario, Correos e outro persoal que traballa para a administración central do estado, así como o persoal xubilado de todos estes corpos.

Coa pandemia, MUFACE restrinxiu o acceso ás súas oficinas e potenciou a atención a distancia. “Esta atención xa existía antes da pandemia, vía correo postal, teléfono e mesmo coas novas tecnoloxías, os mutualistas podiamos ser atendidos deste xeito desde hai tempo”, explican desde a Área Pública da CIG. Hai moitas persoas, sobre todo o persoal xubilado, que prefire unha atención directa e personalizada. Que se mellore a atención a distancia non é óbice para que se peche unha oficina que ademais de “atender a distancia” tamén realiza unha atención presencial.

Nun primeiro escrito comunícase que a oficina pecha por mor da xubilación das dúas persoas que nela traballan. Mais noutro posterior, colgado na súa páxina, desde MUFACE argumentan que é unha oficina delegada da provincial da Coruña e que “non realiza trámites directamente” agás algún servizo pouco utilizado.

Indican ademais que “os recursos persoas e materiais da Santiago serán centralizados na oficina da Coruña para facer máis eficiente o labor de atención aos mutualistas de toda a provincia”. Fronte a isto, a Área Pública da CIG considera evidente que a atención directa ás persoas mutualistas do Sur da provincia vai empeorar e a atención a distancia non vai mellorar se se xubilan dúas persoas ou levan unhas mesas de Santiago á Coruña.

A CIG considera unha tomadura de pelo que MUFACE presuma da cercanía co colectivo, a mellora continua ou a excelencia na xestión como obxectivos do Plan MUFACE AVANZA 2021-2023 que dan base a esta decisión. Chámanlle “cercanía ao colectivo” a alonxar unha oficina 70 km?

Anexo práctico

Un mutualista que vive en Ribeira e teña que realizar un trámite en persoa, antes viña a Santiago e agora terá que ir á Coruña. pode ir pola AP-9, 140km., 22,56 euros e 1h35m.; pode ir pola AC-2, 134km., 17,19 euros e 2h23m; ou pola AG-1, neste caso serían 151 Km., 20,81 euros e 2h17m; aparcar na Coruña, realizar o trámite e voltar a Ribeira. En resumo, un mínimo de 40 euros e 3 horas.

No seu escrito MUFACE alega o pouco uso da oficina de Santiago. Pero, en realidade, é a que máis demanda ten de atención no propio local, cunha media, na pandemia de 25 citas presenciais. o 16 de setembro, ás 13,15 h., na súa páxina, comprobamos a demanda de citas presenciais nas diferentes oficinas de Galiza e o resultado foi:

oficina capacidade de citas día 16 día 17 día 18 total
Santiago 27 21 20 8 49
A Coruña 27 9 1 1 11
Lugo 16 4 4 2 8
Ourense 29 9 4 2 15
Pontevedra 27 7 6 1 14
Vigo 27 10 2 1 13

 

Unha vez que remita a pandemia e se volte á normalidade, a atención debe ser en persoa na oficina de sempre. A mellora da atención a distancia non debe ser a costa de eliminar a atención presencial. “Optimizar recursos” non é centralizalos nun lugar, eliminar a atención directa e remitir todo a unha páxina web ou a un teléfono.

 

Outras novas recentes

Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...