Novas por contido

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de oficio de listas das categorías profesionais laborais equivalentes, ao abeiro do establecido no artigo 4.2 da Orde do 20 de xullo de 2021.

A relación provisional de excluídos/as pode consultarse no web de Función Pública, no Servizo de Atención e Información á Cidadanía a través do teléfono 012 e nas oficinas de rexistro e atención á cidadanía da Xunta de Galiza.

Nesta relación provisional figuran exclusivamente os solicitantes admitidos/as nas listas de categorías profesionais laborais que non cumpren os requisitos legais exixidos para seren admitidos nas listas únicas para o desempeño transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario dos corpos, escalas e especialidades declaradas equivalentes, que non resultasen penalizadas o 15 de xullo de 2014 ou con anterioridade a esta data.

As persoas interesadas disporán dun prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar reclamacións ante a Comisión Permanente (Dirección Xeral da Función Pública, Consellería de Facenda e Administración Pública, Edificio Administrativo San Caetano, s/n, Santiago de Compostela).

Corpos, escalas e especialidades que se relacionan no anexo I:

  • A1 208F Escala de facultativos. Especialidade medicina
  • A1 208G Escala de facultativos. Especialidade psicoloxía
  • A1 208H Escala de facultativos. Especialidade pedagoxía
  • A2 208A Escala técnica de facultativos. Especialidade enfermaría
  • A2 208C Escala técnica de facultativos. Especialidade educadores
  • A2 208B Escala técnica de facultativos. Especialidade fisioterapia
  • A2 208E Escala técnica de facultativos. Especialidade traballo social
  • A2 208D Escala técnica de facultativos. Especialidade terapia ocupacional
  • B 208J Escala de axentes técnicos facultativos. Especialidade xardín de infancia
  • C2 20A3 Escala de auxiliares de clínica

Outras novas recentes

Luns, 29 Novembro 2021

Borradores de procesos selectivos: A1-Informática e C1-Gardacostas

A Dirección Xeral de Función Pública achegounos os borradores das convocatorias dos seguintes procesos selectivos: A1-Escala de sistemas e tecnoloxía da información. Son 16 prazas da OEP do 2021, de acceso libre mediante o sistema selectivo de oposición. Descargar. C1-Escala de axentes do Servizo de Gardacostas de Galiza. Son 22 prazas das OEP 2018 (10) e 2021 (12), das que...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...