Novas por contido

No DOG do luns 29 de abril vén de publicarse a Resolución pola que se fan públicos a data, hora e lugar para a realización do primeiro exercicio do proceso selectivo de promoción interna ao corpo superior da Administración xeral de Galiza, subgrupo A1.

O exercicio terá lugar o día 11 de maio de 2019, ás 10:00 en chamamento único, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Campus Vida, Santiago de Compostela)

As persoas aspirantes deberán levar DNI, lápis do número 2 e goma de borrar.