Novas por contido

No DOG do 21 de xuño de 2019  veñen de publicarse as Resolucións pola que se fan públicos a data, hora e lugar para a realización do segundo exercicio de dous procesos selectivos:

Os/as aspirantes deberán ir provistos de DNI ou de documento fidedigno acreditativo da súa identidade, a xuízo do tribunal, lapis do nº 2 e goma de borrar.