Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 167 Mércores, 4 de setembro de 2019 modificación da Resolución do 21 de febreiro de 2019, pola que se aproban e se fan públicas as listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes.