Novas por contido

Publicado no DOG Núm. 179 Venres, 20 de setembro de 2019, ORDE do 16 de setembro de 2019 pola que se amplía o prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas.

A ampliación do prazo de realización do segundo exercicio do proceso selectivo no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas, en vinte días hábiles.