Novas por contido

Publicada no DOG Núm. 184 Venres, 27 de setembro de 2019 a ORDE do 25 de setembro de 2019 pola que se modifica a composición do tribunal encargado de cualificar o proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información.