Novas por contido

No DOG do 01/10/2019 publican a Resolución pola que fan pública as cualificacións do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a-axudante/a de cociña) do grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

Tamén no DOG do 01/10/2019 publican unha segunda Resolución pola que fan público o procedemento para a acreditación dos méritos correspondentes á fase de concurso do proceso selectivo anterior. O prazo é de 10 días hábiles dende o seguinte ao da publicación.