Novas por contido

No DOG do 11/10/2019 publican a Resolución do tribunal pola que fixan a data, hora, lugar e criterios de corrección e cualificación do terceiro exercicio do proceso selectivo por promoción interna ao corpo superior A1.