Novas por contido

No DOG do 24/10/2019 publican a Resolución pola que se convoca o terceiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, nas categorías 14 (bombeiro/a forestal), 14A (bombeiro/a forestal condutor), 10B (vixilante fixo/a de defensa contra incendios forestais) e 10C (emisorista de defensa contra incendios forestais), correspondentes ao grupo V de persoal laboral fixo da Xunta de Galicia O exercicio vai ser os días 28 e 31 de outubro, en función dos apelidos.

No mesmo DOG do 24/10/2019 publican a Resolución pola que se convoca o terceiro exercicio do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de promoción interna e cambio de categoría, na categoría 033 (bombeiro/a forestal condutor/a de motombomba. O exercicio vai ser os días 29 e 30 de outubro, en función dos apelidos.