Novas por contido

No DOG do 07/02/2020 fan pública a data, hora e lugar de realización do segundo exercicio do proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo superior de administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, escala de enxeñeiros, especialidade de enxeñaría de montes.

O exercicio vai ser o 28 de febreiro, na EGAP.