Novas por contido

No DOG do 18/03/2020 publican a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso, pola quenda de acceso libre, na categoría 001 (camareiro/a-limpador/a//axudante de cociña) do grupo V do persoal laboral fixo da Xunta de Galiza.

As persoas aspirantes poderán presentar reclamación no prazo de dez días hábiles contados dende o eguinte á publicación no DOG.