Novas por contido

No DOG do mércores 17 de xuño publícan varias resolucións polas que se se aproban as listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas en diversos procesos selectivos:

  • Acceso libre e promoción interna na especialidade de psicoloxía, subgrupo A1. Ligazón.
  • Acceso libre e promoción interna na especialidade de medicina, subgrupo A1. Ligazón.
  • Acceso libre e promoción interna na escala de ciencias, especialidade de bioloxía, subgrupo A1. Ligazón.
  • Acceso libre e promoción interna na especialidade de terapia ocupacional, subgrupo A2. Ligazón.
  • Acceso libre e promoción interna na especialidade de fisioterapia, subgrupo A2. Ligazón.
  • Acceso libre e promoción interna na especialidade de enfermaría, subgrupo A2. Ligazón.
  • Extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 006 do grupo I, titulado/a superior psicólogo/a. Ligazón.
  • Extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 002 do grupo I, titulado/a superior medico. Ligazón.
  • Extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 020 do grupo II, terapeuta ocupacional. Ligazón.

As persoas excluídas dispoñen dun prazo de dez días hábiles contados a partir do seguínte á publicación no DOG.