Novas por contido

No DOG do 13/10/2020 publican a baremación provisional da fase de concurso do proceso selectivo para o ingreso no corpo superior de administración xeral da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, pola quenda de promoción interna, convocado pola Orde do 1 de marzo de 2018 (DOG do 11/03/2018).

As persoas interesadas poden presentar reclamación no prazo de dez días dende o seguinte á publicación no DOG.