Novas por contido

No DOG do 04/02/2021 publican a relación de persoas aspirantes que superaron o proceso selectivo para o ingreso no corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, escala de subinspección urbanística.

As persoas aspirantes teñen 20 días hábiles para presentaren a documentación prevista na convocatoria.