Novas por contido

No DOG do 15/02/2021 publican a relación de aspirantes que superaron a fase de oposición do proceso selectivo para o ingreso no corpo superior da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo A1, escala superior de finanzas.