Novas por contido

No DOG do 12/07/2021 publican diversos acordos do proceso selectivo para o ingreso, na totalidade das quendas, no corpo facultativo de grao medio, escala de servizos sociais, especialidade enfermaría, subgrupo A2.

Entre outros acordos, publican as puntuacións obtidas polas persoas aspirantes presentadas que superaron o primeiro exercicio do proceso selectivo.

As persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio disporán dun prazo de dez días hábiles contados desde o día seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentar a documentación xustificativa de estar en posesión do Celga 4 ou o equivalente.

Outras novas recentes

Martes, 21 Setembro 2021

Promoción interna ao corpo auxiliar administrativo (C2): misión imposible

A promoción profesional do persoal público é un dereito consagrado na Lei de emprego Público de Galiza. Todas e todos temos o dereito a ter posibilidades de medrar de categoría, coa superación de procesos selectivos nos que prime a formación a antigüidade e os novos coñecementos do corpo ou escala a ocupar. A promoción interna sempre é a gran castigada pois normalmente...
Martes, 21 Setembro 2021

O persoal interino gardacostas de Ribeira xa dispón de roupa de traballo

Por fin. Tras seis meses de espera e coincidindo coa conxunción da Lúa co planeta Xúpiter, o sábado 18 de setembro foille entregada ao persoal interino do Servizo de Gardacostas de Ribeira a roupa de traballo axeitada e necesaria para o desenvolvemento correcto e seguro do seu traballo. Non foi sen tempo... Descoñecemos se a conxunción astral tivo algo que ver nesta...
Xoves, 23 Setembro 2021

Campaña de vixilancia da saúde 2021/2022 para persoal de centros de Educación

Mediante Resolución da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, do 3 de setembro do 2021, autorízase a difusión da campaña de vixilancia periódica da saúde para o persoal docente e non docente destinado en centros docentes públicos non universitarios dependentes da Consellería de Cultura, Educación e Universidade. É...