Novas por contido

No DOG do 14/09/2021 publican:

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo superior da Administración xeral e corpo facultativo superior da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A1, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo I: a proba tipo test terá lugar o 2 de outubro de 2021, ás 9.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo de xestión da Administración xeral e corpo facultativo de grao medio da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo A2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo II: 2 de outubro de 2021, ás 9.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo administrativo da Administración xeral, subgrupo C1, e do corpo de técnicos de carácter facultativo da Administración especial, grupo B, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galicia, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 26 de abril de 2021 (DOG número 81, do 30 de abril), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes ao grupo III: 2 de outubro de 2021, ás 10.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avda. Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira do corpo auxiliar da Administración xeral e corpo de auxiliares de carácter técnico da Administración especial da Comunidade Autónoma de Galiza, subgrupo C2, polo persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021 (DOG número 94, do 21 de maio), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de diversas categorías e postos pertencentes aos grupos IV e V: 2 de outubro de 2021, ás 16.00 horas, na Facultade de Dereito da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela).

- ACORDO do 6 de setembro de 2021, da comisión designada para xulgar o proceso para a adquisición da condición de persoal funcionario de carreira da agrupación profesional de persoal funcionario polo persoal laboral fixo de varias categorías pertencentes ao grupo V do V Convenio colectivo do persoal laboral da Xunta de Galiza, mediante o seu cambio de vínculo xurídico, convocado pola Resolución do 12 de maio de 2021 (DOG número 94, do 21 de maio), polo que se fan públicos a data, a hora e o lugar de realización da proba tipo test.

Persoal laboral fixo de varias categorías do grupo V: 26 de setembro de 2021, ás 9.30 horas, nas facultades de Dereito e de Ciencias Políticas e Sociais da Universidade de Santiago de Compostela (avenida Dr. Ángel Echeverri, s/n, Santiago de Compostela) e na Escola Galega de Administración Pública (rúa de Madrid, 2, Santiago de Compostela).

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez foi o recente falecemento do conselleiro de Facenda a escusa...
Venres, 15 Outubro 2021

Feijoo ás voltas con privatizar os servizos públicos

A Xunta quere financiar as escolas infantís privadas de 0 a 3 anos en vez de crear novas escolas públicas A CIG esixe a consolidación e fortalecemento dunha rede pública 100% para a educación infantil. Feijoo, no canto de potenciar a rede pública de escolas infantís, tanto as dependentes directamente da Consellería de Política Social (Axencia) como as do Consorcio Galego de...
Luns, 18 Outubro 2021

Apertura de prazo para que as persoas anotadas en determinadas listas de laborais se integren nas equivalentes de persoal funcionario

No DOG 18/10/2021 - REQUISITOS: • Ter 16 anos e non exceder a idade máxima de xubilación (65 anos no caso do persoal funcionario) • Figurar admitido/a nalgunha lista das categorías de persoal laboral equivalentes ao corpo no que solicita a inclusión (non poden anotarse os/as que se atopen penalizados a día 15 de xullo de 2014 ou antes) • Ter nacionalidade española ou dalgún...