Novas por contido

No DOG do 15/10/2021 publican a RESOLUCIÓN do 6 de outubro de 2021 do tribunal designado para cualificar o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia, subgrupo AP.

Resolven reclamacións e unha vez feita a corrección dos exames, acadou a puntuación mínima de 15 puntos un total de 1.034 aspirantes e fixouse en 41,25 o número de respostas correctas para acadar a dita puntuación, unha vez feitas as deducións segundo o establecido na base II.1.1.1 da convocatoria; acordouse publicar no portal web corporativo funcionpublica.xunta.gal os resultados obtidos polas persoas aspirantes que se presentaron ao primeiro exercicio.

De conformidade co disposto na base II.1.1.2 da convocatoria, as persoas aspirantes que superaron o primeiro exercicio disporán dun prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte ao da publicación desta resolución no DOG, para presentaren a documentación xustificativa de estar en posesión do Celga 2 ou o equivalente.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Novembro 2021

Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Emprego e Igualdade (24/11/2021)

O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade. Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico...
Mércores, 24 Novembro 2021

25 de novembro: concentracións no Día Internacional Contra a Violencia contra as Mulleres

A CIG desenvolverá este ano, arredor do 25 de novembro, Día Internacional Contra a Violencia contra as Mulleres, unha campaña centrada na violencia exercida no traballo contra as mulleres baixo o lema “É acoso, é violencia machista no traballo”. Convocatorias 25-N A Secretaría das Mulleres da CIG ten previstas asembleas de delegadas e delegados da CIG para abordar esta...
Xoves, 25 Novembro 2021

Ourense discriminada nas novas equipas para a valoración da dependencia de Política Social

Os servizos públicos de Ourense ninguneados de novo pola Xunta de Galicia. Ourense é a única provincia onde non se completan as equipas de reforzo para a valoración da dependencia da consellería de Politica Social Nas últimas semanas de outubro tivemos coñecemento de que se ían contratar uns equipos de reforzo para a valoración de dependencia, sin ningún tipo de negociación...