Formación
Título Data de creación
Publicada a 1ª convocatoria de cursos semestrais da EGAP para 2011 27 Decembro 2010
Publicase o Plan de Formación Contínua da EGAP 21 Decembro 2010
A EGAP convoca 2 cursos de perfeccionamento de xefatura de negociado e outros 2 de sección 03 Decembro 2010
Curso Superior de Relacións Laborais 09 Setembro 2010
Curso de cualificación específica do persoal do Servizo Público de Emprego 05 Agosto 2010
Cursos da EGAP para o segundo semestre de 2010 27 Xullo 2010
Curso Superior de Administración electrónica 09 Febreiro 2010
Cursos de linguaxe administrativa galega nas Escolas Oficiais de Idiomas 09 Febreiro 2010
Probas para a obtención dos certificados de lingua galega( Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2010) 09 Febreiro 2010
Cursos EGAP 1º semestre 09 Febreiro 2010
Cursos para a obtención de Celga 1, 2, 3 e 4 no ano 2010 31 Xaneiro 2010
Cursos de linguaxe administrativa galega 18 Xaneiro 2010
Convocatoria extraordinaria de dous novos cursos da EGAP 29 Outubro 2009
Convocados dous novos cursos da EGAP. 22 Outubro 2009
4ª convocatoria ordinaria de cursos da EGAP 07 Setembro 2009
Curso de especialista en información xuvenil 28 Xullo 2009
Cursos para persoal da Rede de Bibliotecas de Galicia 28 Xullo 2009
EGAP- Convocatoria extraordinaria cursos de formación continua 07 Xullo 2009
Cursos da EGAP: aberto o prazo de matrícula da 3ª convocatoria de formación contínua 19 Mai 2009
Cursos da EGAP: aberto o prazo de matrícula da 2ª convocatoria de formación contínua 20 Marzo 2009