Formación
Título Data de creación
DOG 23/04/2018: a EGAP convoca actividades de formación continua 23 Abril 2018
A CIG presentou a PNL de Formación para o SPDCIF aos grupos parlamentares 19 Abril 2018
Convocatoria para a obtención da certificación de competencias dixistais en ofimática 13 Marzo 2018
Convocatoria cursos de idiomas - EGAP 20 Febreiro 2018
Convocatoria Plan formativo ofimático de Galicia - EGAP 16 Febreiro 2018
Inscrición nas probas para a obtención do título de graduado en educación secundaria obrigatoria para persoas maiores de dezaoito anos. (ESO) 06 Febreiro 2018
Convocatoria de cursos de lingua galega preparatorios das probas para obter os certificados de lingua galega Celga 1, Celga 2, Celga 3 e Celga 4 (ED104B) 06 Febreiro 2018
Cursos para axentes forestais/medioambientais na AGASP 31 Xaneiro 2018
Formación subvencionada para traballadores/as ocupados/as 25 Xaneiro 2018
Curso monográfico Modelos de comunicación cos residentes: como comunicarse cos residentes con demencias 29 Agosto 2017
Cursos de linguaxe administrativa galega de nivel medio e superior nas escolas oficiais de idiomas de Galicia 17 Agosto 2017
Cursos de nivel medio e superior de linguaxe administrativa 27 Xuño 2017
A EGAP convoca cursos de atención temperá 05 Mai 2017
Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre 10 Abril 2017
Programa de autoformación da EGAP 10 Abril 2017
Convocados cursos de linguaxe administrativa 07 Abril 2017
A EGAP convoca actividades de formación para o persoal das entidades públicas instrumentais e institucións públicas autonómicas de Galiza 07 Marzo 2017
A EGAP convoca as actividades de formación continua en materia de idiomas 02 Marzo 2017
A EGAP exclúe da formación ao persoal funcionario e laboral destinado nos entes 21 Febreiro 2017
A EGAP publica a convocatoria de actividades formativas 17 Febreiro 2017