Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Proceso selectivo - enxeñaría de camiños, canais e portos - A1: Corección de erros 13 Setembro 2019
Proceso selectivo - enxeñaría téc. forestal - A2: modificación composición tribunal 13 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - informática-A2(P.I.): modificación composición tribunal 12 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corpo administrativo - C1 (P.I.): fase de concurso 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corpo administrativo - C1 (P.I.):diversos acordos 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - A1, escala de sistemas e tecnoloxía da información 10 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - diversos acordos: corpo de xestión - A2 (P.I.) 09 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - data prevista do primeiro exercicio 09 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta - corrección de erros: Sistemas e Tecnoloxía da Información (P.I.) 04 Setembro 2019
Corpo de xestión da administración xeral (P.I.): puntuacións do segundo exercicio 02 Setembro 2019
Procesos selectivos Xunta: publicación de diversos acordos 02 Setembro 2019
Publicados no DOG varios nomeamentos como persoal funcionario de carreira 02 Setembro 2019
Funcionarización, RPT e outros asuntos. Comisión de Persoal 2/8/2019 05 Agosto 2019
Promoción interna ao C2: xa van 3 convocatorias deixando prazas desertas 30 Xullo 2019
001 - Camareiro/a-Limpador/a - acceso libre: data e o lugar do segundo exercicio 23 Xullo 2019
Mesa Xeral e C.P. 8/7/19: Funcionarización, concurso de traslados, RPTs .. 10 Xullo 2019
Acordo-mix (FAS, carreira, xornada, OEP), concursos, RPT.. 25 Xuño 2019
Datas de exame: corpo de xestión-A2 (libre) e escala de finanzas-A1 (promoción interna) 25 Xuño 2019
Promoción interna: corpo superior-A1 e corpo auxiliar-C2: datas segundo exercicio 21 Xuño 2019
Acordo-mix da Mesa Xeral do 18/06/2019 (tíralle do aire, Barreiro) 19 Xuño 2019