Procesos selectivos, Oferta de emprego
Título Data de creación
Asistente/a social (consolidación) e traballo social (libre e P.I.): primeiro exercicio 09 Marzo 2021
Primeiro exercicio de: titulado/a de grao medio, titulado/a sup. médico, especialidade de mediciña e corpo de xestión 08 Marzo 2021
Resumo da Mesa Sectorial de Funcionarios (2/3/21) e Comision de Persoal (3/3/21) 04 Marzo 2021
Terapia ocupacional e titulado/a superior, e corpo superior: primeiro exercicio 03 Marzo 2021
Función Pública achanta prazas (aux. enfermaría e camareiro/a-limpador/a) 02 Marzo 2021
Oposicións enxeñaría de montes: relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo 24 Febreiro 2021
Oposicións enxeñaría técnica agrícola: notas 3º exercicio 22 Febreiro 2021
A Xunta reactiva os procesos selectivos: con seguridade? 22 Febreiro 2021
Oposicións enxeñaría agronómica: relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo 18 Febreiro 2021
Escala de letrados: nomeamento 18 Febreiro 2021
Oposicións A1, A2 (PI) e A2 (esc.téc.seguridade e saúde no traballo, espec. seguridade no traballo): modificación das listaxes das persoas admitidas/excluídas 17 Febreiro 2021
Oposicións enxeñaría téc. forestal: puntuacións 3ª proba 17 Febreiro 2021
Por que non se cubren as vacantes no servizo de gardacostas da Galiza? 16 Febreiro 2021
Promoción interna escala de xestión de sistemas de informática (A2): aspirantes que superaron o proceso selectivo 15 Febreiro 2021
Oposicións escala superior de finanzas (A1) : aspirantes que superaron a fase de oposición 15 Febreiro 2021
Consolidación grupo I-5 (titulado/a sup. veterinario/a) e acceso libre e promoción interna (escala de veterinarios): listaxes provisionais de persoas admitidas/excluídas 15 Febreiro 2021
Comisión de seguimento de Acordo de Integración do Consorcio 15 Febreiro 2021
Proceso selectivo SPIF, C2: listaxes definitivas de persoas admitidas/excluídas 10 Febreiro 2021
Mesa Xeral 09/02/2021: carreira profesional, procesos selectivos, concursos de traslados, RPTs... 09 Febreiro 2021
Oposicións informática (A2)-Promoción interna: baremo definitivo 08 Febreiro 2021