Outras informacións
Título Data de creación
Pola convocatoria inmediata da promoción interna do persoal funcionario 15 Abril 2014
A Xunta de Persoal de SSCC empraza ao Presidente da Xunta a retirar a lei de medidas 15 Abril 2014
A Xunta pasa do Valedor do Pobo 09 Abril 2014
Últimos acordos da Xunta de persoal dos Servizos Centrais 07 Abril 2014
O Valedor do Pobo interésase polas irregularidades nas comisións de servizos 04 Abril 2014
O Partido Popular pretende culpabilizar aos/as empregados/as públicos/as da corrupción do seu partido 04 Abril 2014
Publicación no DOG dos prazos provisiorios para corpos xerais (concurso e destino definitivo) 25 Marzo 2014
A Consellaría de Traballo e Benestar incumpre unha sentenza xudicial e non permite a conciliación da vida laboral e familiar 18 Marzo 2014
A Xunta aposta polo amateurismo fronte á profesionalización para atallar os incendios forestais 14 Marzo 2014
Chega a Marea Azul á Xunta de Galiza 12 Marzo 2014
Sen resposta a solicitude de información de horas extraordinarias 11 Marzo 2014
Dependencia: primeiro despiden ao persoal e agora reparten horas extras 10 Marzo 2014
Información do director xeral da Función Pública o 06/03/2014 10 Marzo 2014
A CIG-Autonómica en teléfones e tablets Android 06 Marzo 2014
Privatización do Observatorio da Sociedade da Información de Galicia 06 Marzo 2014
A Comparsa de entroido da CIG percorreu de novo San Caetano... até que a botou a policía 04 Marzo 2014
O Valedor do Pobo admite a trámite a queixa da Xunta de Persoal dos Servizos Centrais polo ninguneo constante da Xunta de Galiza 25 Febreiro 2014
Participación e conclusións das asembleas nos servizos centrais sobre flexibilidade horaria e teletraballo 24 Febreiro 2014
A loita sindical da CIG e dos traballadores/as restitúe o dereito á flexibilidade horaria na Secretaría Xeral de Medio Rural e Montes 21 Febreiro 2014
Concursos, consolidación, listas e xubilacións 20 Febreiro 2014