Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120501.Pontevedra.2.jpg
 • 20120501.Ferrol.1.jpg
 • 20120511.gaias.13.jpg
 • 20120511.gaias.3.jpg
 • 20120501.lugo.1.jpg
Xoves, 15 Marzo 2018

Si unha equipa galega gaña a liga, ou por que dificilmente cobraremos a suba pactada

Cando dúas partes pactan algo que queren que non se cumpra poñen unha condición imposible. Si lle queren dar visos de verosimilitude ao pacto poñen unha condición improbable.

Si unha equipa galega gaña a liga cobraredes. Desgraciadamente só o Celtiña e con moita axuda podería gañar a liga. Terían que acontecer unha serie de feitos, como que descualificaran ao Barça por antiespañol ou porque conseguiron a independencia, gañar todos os partidos que quedan da liga e que o Atlético de Madrid...


Mércores, 14 Marzo 2018

Acordo de Madrid: nin recuperación salarial, nin 35 horas, nin fin dos descontos por IT. Que nos queren vender?

O mércores 14 de marzo estamos convocados ás 17:00 en Madrid á Mesa Xeral das Administracións Públicas para darlle o visto e prace a un acordo negociado en segredo e asinado o día 9, cinco días antes de levalo á mesa de “negociación” e publicitado despois como a panacea para rematar cos recortes.

A esta Mesa á CIG vai acudir coas súas propostas, que previsiblemente a Administración e os sindicatos afíns non queiran nin negociar porque xa asinaron o acordo. Un xeito curioso de negociar.

E...


Martes, 13 Marzo 2018

Onde estaban as mulleres do CSIF?

A ninguén se lle escapa que os paros e as mobilizacións que vimos de facer, son dunha dimensión nunca antes vista, onde milleiros de galegas, ao igual que no resto do Estado e do mundo, saímos á rúa a defender os nosos dereitos.

E entre todas as que saímos á rúa estábamos as empregadas públicas da Xunta de Galiza e das demais administracións, que participamos nos paros reivindicando a igualdade de oportunidades ou o dereito a vivir sen violencia.

Vendo o éxito masivo das mobilizacións, de...


Venres, 09 Marzo 2018

A Xunta vese obrigada a cambiar o tribunal de veterinarios despois do recurso da CIG

A Xunta de Galiza ven de modificar a composición do tribunal das oposición de veterinarias/os mediante unha orde no publicada no DOG do venres 9 de marzo.

A Xunta non recoñece que se equivoca nin cando lle plantexamos recursos ás súas chapuzas. Así podemos ver o cinismo que destila o executivo de Feijoo que fala de 'Por circunstancias sobrevidas modifícase a composición do dito tribunal cualificador' (sic).

O que oculta o Partido Popular é que esas 'circunstancias sobrevidas' non eran...


Xoves, 08 Marzo 2018

Máis que unha falta de respecto: a Xunta intenta contraprogramar sen éxito a folga de mulleres

Coa mesma ética de caverna que destila unha política cínica en materia de igualdade, o Partido Popular, non só tenta boicotear a folga de mulleres publicando os servizos mínimos o día anterior para que non poidan ser impugnados, impoñendoos excesivos en centros de traballo onde prestan servizos maioritariamente mulleres e facendo campaña aberta contra a folga, senón que agora, adícanse á contraprogramar as concentracións coincidentes cos períodos de paro e concentracións.

Convídannos a...


Mércores, 07 Marzo 2018

Servizos mínimos para a folga do 8 de marzo

Tratando de impedir que a xustiza teña un prazo razoábel para revertilo, a Administración publica o último día o decreto de servizos mínimos:

DECRETO 26/2018, do 1 de marzo, polo que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a folga convocada para o día 8 de marzo de 2018.

Ademais da mala fe desta xogada de publicalos o último día, esta Administración fixa uns servizos minimos abusivos en áreas como os servizos sociais, onde se fixan un número de traballadoras excesivo...


Luns, 05 Marzo 2018

A CIG solicita aclaracións sobre o uso de bens públicos por parte da concesionaria dos helicópteros de extinción de incendios

A base de helicópteros de Queimadelos está situada no concello de Mondariz no Distrito XVIII e nela atópanse dous helicópteros B3 coas matrículas EC-KZL e EC-LBV.

O helicóptero que ten a matrícula EC-KZL desprazárono dende a base de San Xoán de Río onde se atopaba facendo Helimulching, logo de remtar este traballo.

Parece ser que este helicóptero non presta ningún servizo actualmente no Servizo de prevención e extinción de incendios foretais polo que entendemos que a súa ubicación na...


Venres, 02 Marzo 2018

Adaptación ao EBEP do grupo E: reclamación por inactividade da Administración

O Estatuto Básico do Empregado Publico, introducía, xa hai máis de 10 anos, unha nova estrutura de grupos de clasificación para os corpos e escalas de funcionarios. En lugar dos cinco grupos existentes, a nova estrutura introducía dentro dos grupos (A e C) dous subgrupos en cada un (subgrupos A1 e A2 e subgrupos C1 e C2). E deixaba foga o antigo grupo E onde estaba encadrado, no caso da Comunidade Autónoma de Galiza o corpo subalterno da Administración xeral da Xunta de Galiza.

Agora ben,...


Venres, 02 Marzo 2018

A lingua galega e a Xunta de Galicia

A CIG-Autonómica en Lugo, a teor da situación vivida hai poucos días por unha cidadá que se sentiu indefensa para exercer o seu dereito ao emprego do uso da lingua propia de Galiza no seu trato coa Administración así como en calquera ámbito da súa vida, quere manifestar o seguinte:

 • Que é máis que evidente a desprotección da lingua galega no noso territorio. Diso dan boa conta as estatísticas dos últimos anos nas que se aprecia unha alarmante perda do número de falantes especialmente na...

Venres, 02 Marzo 2018

8 de marzo, mulleres en folga

Dende a CIG Administración Publica, facemos un chamamento a participación na Folga de Mulleres que tera lugar o 8 de Marzo , no marco dunha xornada internacional de paros e mobilizacións para reivindicar a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes nas condicións de traballo, na esfera social e o dereito a vivir sen violencia

Chamamos a secundar este paro de mulleres para seguir reivindicando neste 8 de Marzo que queda moito por facer pola igualdade e por visualizar a contribución...


Este ocultamento denota o desinterese de Sanidade pola saúde da cidadanía e reflicte a carencia de medios materiais e de persoal así como unha máis que mellorable organización deste servizo, que na actualidade está cuberto por 62 profesionais cando o corpo dos FISP en 2006 contaba con 100 prazas, é dicir, reducíronse un 38%.

Ante a falta de reacción da consellería, CIG, CCOO, CSI•F e UGT acaban de convocar unha folga deste servizo a partir do día 18 deste mes, ás 00.00 horas, e desenvolverase todos os luns, martes e mércores de todas as semanas de xeito indefinido.

Aos cidadáns, interesaralles que o labor de inspección dos FISP, co principal obxectivo de velar pola vixilancia da saúde pública ambiental, centrase en:

 • Auga de abastecementos: municipais, propios e vecinais, asegurando a calidade do auga que beben todos os cidadáns, como a que beben os nenos nas escolas, gardarías, fontes do camiño, etc.
 • Praias, asegurando a calidade do auga do baño (programa europeo).
 • Piscinas, asegurando a calidade do auga do baño, incluíndo piscinas, spas, jacuzzis-legionella, e inspeccionando os sistemas de auga quente sanitaria de hoteis, ximnasios, piscinas, hospitais, residencias da 3ª idade e torres de refrixeración ou condensadores evaporativos en industrias, centros comerciais..., para poder controlar a legionella e que non se cheguen a producir brotes como saen na prensa (Cataluña, Murcia...)
 • Centros de tatuaxe, piercing e micropigmentación, para asegurar que se realizan con tintas autorizadas,e que os tatuadores teñan a formación e vacinación axeitada, velando pola saúde dos cidadáns que requiren estes servizos (hoxe moi de moda entre a poboación máis nova)
 • Vixilancia en albergues do Camiño de Santiago, que cada vez son elixidos por un maior número de peregrinos durante todas as épocas do ano.
 • Control de biocidas, produtos químicos, que se utilizan en piscinas, legionella, auga de consumo humano, tratamentos de DDD...para asegurar que non soamente se utilizan produtos autorizados polo Ministerio senón que as empresas empréganas nas condicións adecuadas.
 • Denuncias que fan os cidadáns (tabaco, chinches, condicións de insalubridade...).