Inicio
CIG-Autonomica
 • 20120621.cadea_humana.san_caetano_6.jpg
 • 20120209.Vigo.3.jpg
 • 20120501.Pontevedra.1.jpg
 • 20120209.san_caetano.delegados.5.jpg
 • 20120511.gaias.18.jpg
Martes, 31 Marzo 2020

Todo sobre o COVID-19. Gabinete Técnico Saúde Laboral CIG

Nos tempos que estamos a vivir é imprescindible a información para preservar os nosos dereitos e a nosa saúde. A tal fin, comunicamosche que a través da páxina web do Gabinete Técnico Confederal de Saúde Laboral da CIG poderás atopar toda a información actualizada (diariamente) que necesites en relación á crise sanitaria do COVID-19.

Preme na ligazón.


Martes, 31 Marzo 2020

Plan Preventivo. Tes dereito a telo, e obriga de seguilo

O traballo esencial hai que facelo, pero con protección, cousa que a Xunta non tomou moi en serio ata que a CIG presentou denuncia nas inspeccións de Traballo e Seguridade Social, Sanidade, Subdelegación de Goberno e Fiscalía. Nas denuncias narrrabamos o caos nas residencias de maiores, a falta de medios de protección, e solicitabamos a adopción de medidas urxentes como a máxima protección (igual que nos centros sanitarios) e a realización de test a todo o persoal e residentes. 

Agora si, ...


Martes, 31 Marzo 2020

Táboa reivindicativa de urxencia da CIG para as residencias de maiores públicas e privadas

Ante a situación das residencias de maiores da Xunta e a nova normativa do goberno central na que se difumina a diferencia entre as residencias publicas e privadas, aparecen os novos centros integrados que son residencias nas que as persoas residentes son exclusivamente infectadas de coronavirus e o persoal é indistintamente de empresas privadas e da Xunta, tanto de residencias como doutros centros de Política Social e de Educación. Para a CIG é vital e de xustiza ter un cadro de ...


Venres, 27 Marzo 2020

A CIG proporciona á fiscalía toda a información relativa a residencias públicas de maiores, menores e discapacitados/as

Remitiu xa un informe no que sintetiza as condicións de extrema dificultade e a carestía de medios

A CIG-Autonómica vén de remitir un escrito á fiscalía, logo de saber que esta solicitou á Xunta de Galiza información sobre a situación de determinadas residencias da terceira idade durante a actual situación de emerxencia sanitaria derivada da pandemia de Covid-19, ofrecéndose a colaborar en todas as cuestións relativas a estes centros. Xunto a este escrito remitimos un informe da situación, ...


Mércores, 25 Marzo 2020

Traballar 24 horas consecutivas: servizos esenciais ou abuso?

A CIG Autonómica denuncia o establecemento unilateral de quendas continuadas que van dende xornadas de 24 horas e 15 días ininterrompidos no persoal de servizos sociais do Consorcio Galego de Igualdade e Benestar dependente da Consellería de Política Social.

Ao longo da maña do mércores 25, e por medio de avisos por WhatsApp e ameazas da directora de area en chamada telefónica, as direccións modificaron as condicións de traballo ao persoal do Consorcio. Entre as modificacións está o ...


Martes, 24 Marzo 2020

A CIG denuncia á Consellaría de Política Social pola xestión das residencias de maiores, menores e persoas con discapacidades

A CIG vén de denunciar á Consellaría de Política Social perante o xefe territorial da Inspección de Traballo pola súa xestión nas residencias de maiores, centros de menores (residenciais) e centros de atención a persoas con discapacidades.

Levamos moitos días denunciando a situación nos centros sociais da Xunta e tememos pola saúde das persoas residentes e traballadoras porque aquí non se fai cargo ninguén e a situación xa é desesperante, e ante o caos organizativo e a deixadez na toma ...


Luns, 23 Marzo 2020

Na AXI tamén andan rácanos e a por verzas co COVID19

A CIG exíxelle á AXI que se aveña ao que dispoñen os protocolos para a prevención do risco na saúde laboral do seu persoal traballador e sobor de todo ao sentido común. Na instrución que elaboraron o 17 de marzo pra o desenvolvemento da actividade da Axencia diante da situación provocada polo COVID19, onde se recollen os traballos a realizar e o xeito de proceder coas ferramentas das que dispoñen, esquecéronse de elaborar un protocolo para as labores de limpeza de vehículos e demais ...


Venres, 20 Marzo 2020

A Xunta segue sen protexer a maiores e traballadores/as das súas residencias e centros de atención social

A CIG-Autonómica denunciou perante Inspección de Traballo e Sanidade a falla de material de protección nos centros de maiores da consellería de Política Social, incluído Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. A día de hoxe en moitos deles aínda non se tomaron as medidas de prevención necesarias nin se dotou de Equipos de Protección Individual (EPI) adecuado ao persoal e ademais non se tomaron medidas organizativas necesarias na xestión do persoal.

O esforzo que están ...


Xoves, 19 Marzo 2020

Guía de actuación na Administración xeral da Comunidade autónoma e nos seus entes instrumentais

Advertencia importante: Prevalecen as instrucións da autoridade sanitaria sobre calquera instrución laboral.

INSTRUCIÓNS DAS CONSELLARÍAS OU CENTROS DIRECTIVOS

Cada consellaría ou centro directivo poderá ditar as instrucións oportunas de desenvolvemento do Acordo COVID-19 ou adaptalo aos colectivos afectados, que se publicarán no web  www.xunta.gal e difundiranse mediante o correo electrónico corporativo.

Exclusións: persoal sanitario, persoal dos centros de servizos sociais, o persoal ...


Xoves, 19 Marzo 2020

A Xunta non proporcionou medidas de protección nas residencias de maiores, menores e persoas discapacitadas

A CIG-Autonómica denuncia que, a día de hoxe, a Xunta de Galiza “non protexeu ao persoal das residencias; non formou, nin informou de medidas de protección perante o COVID-19, para evitar o risco de contaxio tanto do persoal traballador a persoas usuarias como ao contrario; non dotou dos EPIs necesarios e suficientes ao persoal; non tomou as medidas organizativas para evitar a coincidencia de persoas traballadoras nun mesmo espazo -como o traslado do comezo de quendas uns minutos ou facer ...


Informa o DXFP:

 • Que en paralelo á negociación deste decreto irá un proxecto de lei de creación/modificación de escalas. Polos prazos que se moven, ben podería tratarse da Lei de acompañamento aos orzamentos que todos os anos se aproba a finais de ano, e que utilizan habitualmente para este tipo de modificacións.
 • Aceptaron gran parte das alegacións que recibiron á batería de preguntas. A semana que ven publicarán algún grupo, e a seguinte o resto.
 • Publicarán no web as dúbidas máis xerais que está a formu o persoal laboral sobre a funcionarización.
 • Foron á funcionarización máis ampla posíbel. Aínda queda algunha categoría que podería incluírse.
 • Como norma xeral, non van facer elevación de grupo, agás casos en que xa estea pactado ou haxa norma que lles obrigue.
 • Sen titulación non se entra na escala. Dispostos a abrir procesos de formación.
 • Están a traballar xa en dúas RPTs. Tentarán ter rematada a de Política Social entre este mes e o seguinte coa funcionarización dos postos, cos niveis e complementos de cada un deles.
 • Nas vindeiras semanas terán preparada a negociación das convocatorias da oferta do ano 2018. E nesas negociacións irán tamén os complementos e niveis.
 • O Decreto non fala de máis convocatorias de funcionarización, porque non o contemplan as leis como si o permite o estatuto do persoal sanitario no caso do Sergas. Segundo evolucione o asunto, verán como actuar no futuro.
 • Cuestión de inconstitucionalidade presentada polo Estado: di que teñen que facerlle entender ao goberno do Estado que se trata de retribucións complementarias e non básicas (refírese ao complemento de funcionarización, de carreira, de segunda actividade dos axentes e dos funcionarios en prácticas). Xa comezaron os contactos preliminares, e dánse un prazo de 6 meses para resolvelo.
 • A funcionarización do persoal do artigo 45.b) da LOFAXGA (entes instrumentais) producirase logo da súa integración como persoal laboral fixo da Xunta (para tal efecto engadiron unha disposición adicional segunda no decreto).