Novas por contido

Infórmanos Función Pública que o vindeiro luns, 25 de xuño, publicaranse no DOG as ordes de apertura dos prazos posesorios do persoal laboral grupo V que:

  • Elexiu destino definitivo tras a superación dos procesos selectivos derivados da oferta de emprego público do ano 2005.

  • Se lle adxudicou un posto no concurso de traslados do grupo V (tanto na primeira fase como na primeira fase de resultas).

Nesta orde indícase que queda aprazada a toma de posesión para aquelas categorías  adscritas ao Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDCIF) por necesidades do servizo. Xa que logo, a resolución da 2ª fase das resultas terá que agardar tamén até despois do verán.