Novas por contido

Tal e como adiantábamos, no DOG do 25/06/2012 publícanse a ordes de apertura dos prazos posesorios para o persoal laboral que se lle adxudicou un posto no concurso de traslados do grupo V (tanto na primeira fase como na primeira fase de resultas), así como as ordes de adxudicación de destino definitivo do persoal que superou os procesos selectivos derivados da oferta de emprego público do ano 2005:

Entre as prazas adxudicadas no concurso atópanse 129 postos adscritos ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais das categorías 10B (vixilante fixo), 10 C (emisorista), 14 (peón) e 14A (peón condutor). Dado a declaración como época de perigo alto de incendios forestais entre o 1 de xullo e o 30 de setembro, a Consellería do Medio Rural e do Mar solicitou o aprazamento da toma de posesión destas categorías.