Novas por contido

Hai unha cantinela ou mantra repetido constantemente polo Partido Popular e aplicado con man de ferro polo actual Presidente da Xunta da Galiza: a xestión dos servizos públicos por empresas privadas é mellor e máis barata que a xestión con persoal propio. Utilizan expresións como eficiencia, externalización, mellora da xestión, austeridade… Todo para encubrir a realidade: a xestión privada dos servizos públicos empeoraos e encarecelos.

Dende a CIG levamos moito tempo denunciando esta realidade e mobilizándonos contra a privatización e o desmantelamento dos servizos públicos. Unha das campañas que levamos a cabo foi a denuncia da eliminación e privatización dos comedores escolares, coa merma da calidade que isto supón para a alimentación das nosas nenas e nenos. E un dos lugares onde concentramos as mobilizacións foi no CEIP de Doiras, onde en colaboración coa AMPA fixemos concentracións, peches e festas reivindicativas.

A Consellaría de Educación seguiu para diante co seu afán destructor e privatizador: botou á rúa a unha cociñeira que viña elaborando os menús das nenas e nenos desa comarca da montaña luguesa, pechou a cociña e substituíu unha comida elaborada alí mesmo por outra elaborada no CPI de San Román de Cervantes e que ten que ser transportada durante media hora. Todo en aras da eficiencia, a mellora da xestión e a austeridade.

Vexamos os datos:

A cociñeira que despediu a Consellaría de Educación costáballe anualmente á administración 16.371,60 € de soldo + 5.140 € de cotización á Seguridade Social. Total: 21.511,60 €

O contrato, publicado na Plataforma de Contratos Públicos da Xunta de Galicia o 06/09/2013, para o “Transporte dos menús elaborados nas cociñas do CPI de Cervantes ata o comedor do CEIP Ponte de Doiras (Cervantes, Lugo) e outros servizos complementarios durante o curso 2013-2014”, realizado baixo a modalidade de contrato negociado sen publicidade, cóstalle á administración 24.957 € + IVE (5.241 €). Total: 30.198 €

O obxecto do contrato é o “transporte dos menús elaborados nas cociñas do CPI de Cervantes ata o comedor do CEIP Ponte de Doiras, a colocación das mesas do comedor e a distribución e o servizo dos menús aos comensais e os labores de recollida e limpeza do material empregado e das dependencias do comedor”, labores que realizaba a cociñeira despedida e “as tarefas de atención e coidado do alumnado durante os tempos que median entre a saída da última clase e a súa entrada no comedor, e o retorno á súa casa ou a súa incorporación á primeira clase vespertina”, que realizaba o persoal docente do centro.

É un exemplo que deixa meridianamente clara a mentira do menor custo dos servizos prestados polas empresas privadas. En canto á calidade non é necesario cabilar moito para enteder a diferencia entre unha comida servida no momento da súa elaboración e outra transportada durante máis de media hora.

As mentiras repetidas constantemente poden chegar a crerse, pero a realidade é teimuda. O Partido Popular minte para xustificar o desmantelamento dos servizos públicos e a súa privatización, para darlle negocio aos amigos a consta dos cidadáns e das cidadás.

Outras novas recentes

Xoves, 25 Novembro 2021

Comité de Seguridade e Saúde Laboral de Emprego e Igualdade (24/11/2021)

O 24 de novembro de 2021 constituíuse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Emprego e Igualdade. Cada modificación de consellería leva a interrupcións na actividade preventiva que dende a CIG imos tratar de que sexan as mínimas posibles e que bote a andar con axilidade. Este CSSL ten na súa presidencia a Laura Cardesín, xefa de servizo de Réxime Xurídico...
Xoves, 25 Novembro 2021

Ourense discriminada nas novas equipas para a valoración da dependencia de Política Social

Os servizos públicos de Ourense ninguneados de novo pola Xunta de Galicia. Ourense é a única provincia onde non se completan as equipas de reforzo para a valoración da dependencia da consellería de Politica Social Nas últimas semanas de outubro tivemos coñecemento de que se ían contratar uns equipos de reforzo para a valoración de dependencia, sin ningún tipo de negociación...
Luns, 29 Novembro 2021

Reunión co DX de Ordenación e Planificación Forestal. 24/11/2021

O DXOPF da Consellería de Medio Rural ten que acceder a reunirse ca CIG despois da presión exercida polos representantes dos traballadores Despois de mais de 1 ano solicitando varias reunións co director xeral, onde poder tratar diversos temas que atinxen tanto o bon funcionamento da Administración, como que o administrado teña un trato mais próximo a Administración e...