Novas por contido

O 21 de febreiro de 2019 xuntouse o Comité de Seguridade e Saúde Laboral da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, coa ausencia de UGT.

Destacamos os seguintes puntos relevantes:

Logo da denuncia da CIG do pasado xullo onde a inspección requiriu a necesidade de formación, comeza o Curso obrigatorio sobre riscos específicos do seu posto de traballo (Art 19 LPRL) para Axentes Facultativos Medio Ambientais. Solicitamos que se amplíe para o resto de personal da Consellería.

Equipos de protección individual no leito fluvial: Avalíase todo o material entregado e solicitase  o traxe seco, que é mais seguro, en vez de vadeador  para as próximas entregas.

Roupa de traballo e vehículos do persoal de Conservación da Natureza: Esiximos a súa e que se entregue de forma inmediata, o cal a administración resposta que están a esperar a que Medio Rural publique a orde de uniformidade para facer unha compra conxunta. Nos xa non tragamos con mais escusas, o catálogo esta feito e iremos a inspección.

Vehículos consellería, din que están a valorar as propostas, unha vez resolto hai un prazo de 15 días para recurso e 2 meses de entrega polo que supón que en xuño estarán.  Os vehículos de renting entregados fai catro anos teñen unha prorroga de 2 anos máis.

Recollida de coellos de monte afectado por mixomatose, O Responsable do Servizo de Prevención de Riscos Laborais di que a mixomatose non afecta aos humanos polo que a recollida destes animais ten o mesmo protocolo que o do resto dos cadáveres. Solicitamos a revisión do protocolo de recollida de animais mortos.

Despregamento da nova rede de comunicacións TETRA. Solicitase a entrega de unha emisora portátil a cada vixilante de recursos naturais,  dende a CIG recordamos a esixencia de dita rede que conecte cun centro de control (112, 085 ou propio)  e a activacion do botón de emerxencia.
Plan de acción das oficinas do Distrito Ambiental XVI sitas na Semana Verde Silleda. Fíxose entrega na propia xuntanza polo que ten que quedar para o seguinte comité.
Ademais...

A CIG solicitamos cursos de incendios forestais para o persoal que pase a Consellería  de Medio Rural no verán, cursos de formación para o persoal que se acolla a segunda actividade, recollida de velenos e mostras.
A programacion para o 2019 e a revisión dos protocolos de vixilancia da saúde e informe de sinistrabilidade do ano 2018, que non sequera elaboraron.

A Cobertura de todas as prazas vacantes como pilar fundamental na prevención dos riscos laborais evitando a sobrecarga de traballo e o illamento.

COA CIG SOMOS MÁIS FORTES, COMBATEMOS OS RECORTES, SEN RENUNCIAS!!