Novas por contido

Recibimos convocatoria e documentación para a vindeira Comisión de Persoal, que vai ser o mércores 6 de marzo. Os asuntos da Orde do día son:

  • Proposta de orde pola que se convoca o proceso selectivo para o ingreso na agrupación profesional de persoal funcionario subalterno. Descargar.
  • Proposta de orde pola que se convoca proceso selectivo extraordinario de consolidación para o ingreso na categoría 003 do Grupo V (ordenanza e outras) de persoal laboral fixo. Descargar.
  • Proxecto de decreto polo que se aproba o procedemento de mobilidade do persoal funcionario de carreira da administración xeral da Comunidade Autónoma de Galiza e das entidades públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico (Decreto de provisión). Descargar.