Novas por contido

O venres 14 de xuño tivemos unha xuntanza con Medio Rural polos chamamentos de listas de substitución para prazas de nova creación do servizo de incendios. A información que traslada a consellería é a seguinte:

 • Os chamamentos faranse con comunicación por carta.
 • Todos os chamamentos serán para as 10:00 da mañá, segundo o seguinte calendario:
  • O día 21 de xuño, B.F Xefe/a de brigada.
  • O día 25 de xuño, B.F. condutor.
  • O día 26 de xuño, Bombeiro/a forestal (B.F.).
 • Os chamamentos serán nas xefaturas territoriais, ou no edificio que dispoñan as mesmas por motivos de aforo.
 • So haberá un sitio de chamamento por provincia. En Ourense houbo un erro e na citación electrónica apareceran dous lugares (na citación por carta xa vai corrixido).
 • O certificado médico presentarase no chamamento, non nas probas físicas como se viña facendo de costume.
 • A proba física vaina facer TRAGSA, e será o día 3 de xullo (se non hai cambios de última hora).
 • A previsión de incorporación deste persoal é para canto antes; aínda que non nos puideron apuntar data exacta, prevese que na primeira quincena de xullo.
 • Demos traslado de todas as queixas no referente ao caótico de todo o proceso e da imposibilidade de subsanación de erros nun proceso que está resultando totalmente opaco. Pero como sempre din, alí non era o sitio nin estaban os responsábeis destas cuestións.