Novas por contido

Na Comisión de Persoal do 12/06/2019 votáronse as propostas de modificación das RPTs de Facenda, IET e Medio Rural, así como a modificación do protocolo de acoso laboral e outras discriminacións no traballo. A maiores, fixemos numerosas preguntas que poden ser do teu interese.

Modificación do protocolo de acoso laboral: aprobado co voto a favor das catro organizacións sindicais.

RPT de Facenda: aprobado co voto a favor de CCOO, CSIF e UGT, e a abstención de CIG.

RPT do IET: aprobado co voto en contra de CIG e CSIF, o voto a favor de UGT e abstención de CCOO.

RPT de Medio Rural: aprobado co voco en contra de CIG e CSIF, e o voto a favor de CCOO e UGT.

E en rogos e preguntas:

Concursos de traslados: a falta de RPT de Medio Rural era a escusa para non convocar algúns dos concursos de traslados, segundo ten manifestado Función Pública. Unha vez aprobada esta RPT pedimos a convocatoria dos concursos de traslados de persoal laboral e funcionario, de administración xeral e especial. O DXFP resposta que na semana que vén retomarán as bases de criterios xerais para no prazo máximo dun mes aprobar a convocatoria dos concursos de Administración Xeral e de veterinarios.

Procesos selectivos pendentes: solicitamos un cronograma de todos eles. Mirarán de facelo. FP informa que o de veterinarios continúa pendente dunha parte do informe da asesoría, que contan con telo esta semana. En canto aos procesos de químicos e biólogos, remitirań en breve as prazas para a elección de destino. En xullo tentarán ter aprobada algunha convocatoria máis.

Exames de promoción interna: manteñen a previsión da primeira quincena de xullo, nos vindeiros días informarán de datas concretas.

Solicitamos os informes xurídicos emitidos en relación á cuestión de inconstitucionalidade do Acordo de concertación. O DXFP di que non hai ningún informe para esa cuestión e que os únicos informes que hai son os que fixeron no seu momento para as leis de medidas e de orzamentos.

Contratación de orientadores laborais para as oficinas de emprego: son 3.000 parar todo o estado. Está pendente de que a conferencia sectorial faga o reparto por CCAA. Din que os actualmente contratados na Galiza (140) están dentro dese total de 3.000. Falan de setembro.

Recuperación do artigo 19 do Convenio e resto de recortes: a CIG volve reclamar a derrogación das medidas de recorte aplicadas na Lei 1/2012 e por tanto recuperar o artigo 19 do convenio, Fondo de Acción Social, etc. Función Pública remítese á futura negociación das leis de orzamentos e medidas do ano 2020.

Integración do CIXTEC en AMTEGA: di FP que se fará cando teñan un proxecto consensuado por ambas partes.

Subida do 0,25 % variable: está pendente de que se aprobe no Consello de Ministros onde se certifique o cumplimento do 2,5 do PIB en todo o Estado. Contan con que poderase cobrar xa na nómina de xullo, de non ser así quedaría para a de agosto.

Comisións de servizo: o director xeral de Función Pública informanos que ten a intención de volver a prorrogar as comisións de servizo ata a resolución do concurso de traslados de corpos xerais. A CIG presentou un escrito de reclamación, iniciando un proceso que seguramente rematará no xulgado contencioso.

RPT Cultura: segue igual, din que nas vindeiras semanas.

Outras novas recentes

Sábado, 16 Outubro 2021

Orzamentos e lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego ás carreiras e sen negociación na Mesa Xeral do 15/10/2021

A Xunta impón a modificación da lei de emprego público e os orzamentos en materia de persoal para 2022 O acontecido na Mesa Xeral de Empregados Públicos do 15 de outubro non foi pasar o rodete, foi unha falta de respecto a todos os traballadores e traballadoras da Xunta de Galiza. Non teñen escrúpulos e desta vez a escusa para non informar debidamente e modificar a lei de...
Xoves, 14 Outubro 2021

Anteproxecto Lei de medidas 2022: modificación da lei de emprego

Función Pùblica vén de convocar ás organizacións sindicais a unha Mesa Xeral de Empregados Públicos que terá lugar o venres 15 para "negociar" o anteproxecto de lei de orzamentos do 2022 e o anteproxecto de lei de medidas naqueles aspectos que afectan ao persoal empregado público. Afondando no costume instaurado polo director xeral de Función Pública, fomos convocados tamén...
Venres, 08 Outubro 2021

Relación provisional de persoas excluídas das listas de contratación temporal por transformación das listas laborais

No DOG do 08/10/2021 publican a Resolución do 6 de outubro de 2021, da Dirección Xeral da Función Pública, pola que se fai pública a relación de persoas excluídas con carácter provisional das listas únicas para a cobertura con carácter transitorio de prazas reservadas a persoal funcionario de determinados corpos, escalas ou especialidades, resultantes da transformación de...